Migratierecht

Het migratierecht omvat veel deelgebieden zoals asielrecht, vreemdelingenbewaring, regulier vreemdelingenrecht maar ook naturalisatie, het vaststellen van het Nederlanderschap en het hebben van een verblijfsrecht op basis van een van de EU richtlijnen. Het rechtsgebied is zeer complex en aan veel veranderingen onderhevig.

Verhuizen van het ene naar het andere land om economische of asielredenen is van alle tijden. Ook het vestigen in een ander land voor je werk of familie is iets dat steeds vaker voorkomt. Of het nou gaat om gezinshereniging, EU-burgerschap of de aanvraag van een verblijfsvergunning regulier of asiel; de regelgeving is uitgebreid en verandert bijna dagelijks. Voor een goed advies en begeleiding in een procedure is bijstand van een gespecialiseerd advocaat nagenoeg noodzakelijk.